Yönetim Kurulu Üyelerimiz

Yönetim Kurulu Başkanı: Uzm. Klinik Psikolog Özge Ünal

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: Dr. Sinan Korkmaz

Sayman: Yüksek Mühendis Hasan Emrah Yılmaz

Yönetim Kurulu Sekreteri: Seray Kerkesar

Yönetim Kurulu Üyesi: Uzm. Psikiyatr Dr. Enver Demirel Yılmaz

Yönetim Kurulu Üyesi: Uzm. Klinik Psikolog Cansu Gök