Mizaç ve Yetenek Temelli Eğitim Modeli

   Eğitimin en temel amaçlarından biri, bireyin kendini tanımasıdır. Nitekim insan, potansiyelleri itibariyle evrenin merkezinde olabilecek sonsuz bir anlayış kapasitesine sahiptir. Diğer yandan söz konusu potansiyellerin açığa çıkması; bireysel farklılıkların doğru tespit edilmesi ve kişiye özgü dengeli bir eğitim anlayışıyla yoğrulmasına bağlıdır.

   Dokuz Tip Mizaç Modeli, insan varlığının doğasını ;“somatopsikospritüel (beden-psişe-ruh)” bütünlüğü içinde ele alır. Bireye özgü potansiyelleri; kişilik performansını belirleyen mizaç ve zihinsel beceri performansını belirleyen yetenek kavramları üzerinden tespit eder. Belirlenen potansiyellerin en sağlıklı şekilde açığa çıkartılmasına yönelik bireye özgü gelişimsel bir yol haritası ortaya koyar.

   Dokuz Tip Mizaç Modeli’ne dayalı olarak geliştirilen Mizaç ve Yetenek Temelli Eğitim yaklaşımı; bireyi kişilik gelişimi yönünden sosyal beceriler, değer farkındalığı, küresel ve evrensel yaşam becerileri bakımından olgunlaştırır. Aynı zamanda bireyin zihinsel yeteneklerini en kaliteli biçimde ortaya koymasını destekler. Böylece evrensel seviyede bilim, sanat ve fikir üretmenin yanında insani nitelikler ve anlayış bakımından olgun bireyler yetiştirilmesini mümkün kılar.