Mizaç Temelli Liyakat Modeli

   İnsan varlığının kendi potansiyellerini işlevsel bir biçimde yaşama aktardığı ve “ürettiği” en temel alanlardan biri “iş dünyasıdır”. Bireysel farklılıkların keşfi ve yetenek yönetimi, iş dünyasında kritik bir önem taşımaktadır. Bununla birlikte doğru kişinin doğru işe yerleştirilmesi, liyakat kavramının doğru ele alınması ve parametrelerinin yerli yerinde değerlendirilmesine bağlıdır.

   Dokuz Tip Mizaç Modeli’ne dayalı olarak geliştirilen Mizaç Temelli Liyakat Modeli liyakat tanımını; yeterlilik, yetkinlik ve davranışsal olgunluk olmak üzere üç temel köşe taşı kavram üzerinden değerlendirir. Mizaç ve zihinsel yetenek temelli bir bakışla bireylerin yapısal ve işlevsel kaynaklarına inerek olumlu ve olumsuzluğa açık riskli potansiyellerini keşfeder. Ardından söz konusu potansiyelleri liyakat çerçevesinde geliştirmeye odaklı bir yaklaşım benimser. Böylece iş dünyasında bireyin kendini değerli hissettiği, verimli olmanın yanında çevresiyle uyumlu olduğu ve tükenmek yerine; beslenerek varlığını büyütüp olgunlaştırdığı bir iş ortamı oluşturmayı amaçlar.