Kuruluş Amacımız

Dokuz Tip Mizaç Modeli , ontolojik, epistemolojik, kuramsal ve metodolojik kavram ve uygulamaları ile özgün ve bütüncül bir ÇATI modeldir.

Derneğimiz, bu modeli geliştirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla bir araya gelen; Psikiyatr, Eğitimci, Nörolog, Psikolog ve Danışmanlar tarafından kurulmuştur.

Amacımız; Bilimsel çalışmalar, projeler ve saha uygulamaları ile Dokuz Tip Mizaç Modeli’nin ülke genelinde ve uluslararası arena da tanıtılması,

kullanılması, geliştirilmesi, araştırılması ve yaygınlaşmasını sağlamaktır.

Hedefimiz; Dokuz Tip Mizaç Modeli kavram ve uygulamalarının eğitim, danışmanlık ve insan kaynakları alanında etkin ve sağlıklı bir şekilde geliştirilmesi ve desteklenmesini sağlamaktır.

Ayrıca bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşları desteklemek, gelişimlerine katkıda bulunmak amaçlı kurs, seminer, panel, çalıştay ve eğitim faaliyetleri düzenleyerek “sağlıklı birey, aile, iş yeri ve toplum” gelişimine katkıda bulunmaktır.