Mizaç Temelli Danışmanlık Modeli

   Psikolojik danışmanlık ve psikoterapi, bireyin dikkat ve çabasını kullanarak kendisini keşfetmek adına çıktığı zorlu bir yolculuktur. Yaşamın değişen şartları içinde bireyin kendisini keşfetmesindeki en sağlıklı yol gösterici ise onun yaşam boyu devam eden varoluşsal arayışını belirleyip eylemsel, duygusal ve bilişsel davranışlarını şekillendiren mizaç profilidir.

   Dokuz Tip Mizaç Modeli’ne dayalı olarak geliştirilen Mizaç Temelli Danışmanlık Modeli; bireyin normal altı, normal veya normal üstü seviyelerde bir performansla ortaya koyabildiği bireysel farklılıklarını keşfedip daha sağlıklı ve dengeli hale getirmeye odaklanır. Sorun odaklılıktan çok bireyin bütüncül kendilik organizasyonunu iyileştirmeye önem verir.

   Semptomatik rahatlamanın ötesinde etiyolojik bir iyileşmeyi hedef alan Mizaç Temelli Danışmanlık Modeli, kişinin yaşamına şekil veren olgu ve olayların çözümlenmesinin yanında bireyin yaşamında tekrar eden prototipleri keşfetmesine aracılık eder. Aynı zamanda kavramsal düzeyde kendisine uygun, özgün ve kapsamlı bir yaşam anlayışı geliştirebilmesini amaçlar.