Çalışma Alanlarımız

Dokuz Tip Mizaç Modeli'nin , uygulanmasıyla ilgili eğitimler vermek.

Bilimsel araştırmaların yaygınlaştırılması amacıyla dergi, bülten, kitap gibi yayınlar yapmak.

Eğitim, danışmanlık ve insan kaynakları alanlarında uygulamaya yönelik materyaller hazırlamak ve bunların yaygın bir biçimde dağıtılmasını sağlamak.

Dokuz Tip Mizaç Modeli ile ilgili araştırmalar tasarlamak, bu araştırmaları yönetmek, denetlemek ve ilgili alana katkı sağlayacağı düşünülen araştırmaların yayınlanmasını sağlamak.

Dokuz Tip Mizaç Modeli’nin bilimsel olarak tartışılmasına olanak sağlayan ortamlar yaratmak.

Dokuz Tip Mizaç Modeli ile ilgili bilgilerin yaygınlaşmasını sağlamak, ulusal ve uluslararası düzeyde Dokuz Tip Mizaç Modeli eğitimleri, kursları, kongreleri, sürekli eğitim toplantılarının yanı sıra konferanslar ve sempozyumlar düzenlemek

Yapılan bilimsel eğitim etkinliklerine, ulusal ve uluslararası kongrelere ve toplantılara, konuşmacı ve eğitmen atamak ve konuşmacı ve eğitmen çağırmak

Dokuz Tip Mizaç Modeli’ni ulusal ve uluslararası bilimsel kongrelerde ve toplantılarda temsil etmek ve temsilci atamak.

Kamu kurum ve kuruluşlarına Dokuz Tip Mizaç Modeli çerçevesinde eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermek ve projeler hazırlamak.

Gerekli izinler alınmak şartıyla, yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak, yurt içinden ve yurt dışından yardım kabul etmek.

Üyeler arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve sürdürülmesi için yemekli toplantı, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi gibi etkinlikler düzenlemek ya da üyelerinin bu tür etkinliklerden faydalanmalarını sağlamak.

Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla, ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak.