Çalışma Birimlerimiz

YAYGINLAŞTIRMAYA DAİR ÇALIŞMA BİRİMLERİ

• Psikoloji Öğrencileri Birimi

Psikoloji öğrencilerine mizaç kavramının önemi ve alana sağladığı geniş bakış açısı hakkında bilgilendirme yapmak adına çalışmalar yürütmektedir.

• Psi Profesyonelleri Birimi

Psikiyatri, psikoloji, psikolojik danışmanlık ve sosyal hizmetler alanlarında görev yapan profesyonellere yönelik; mizaç temelli psikolojik danışmanlık yaklaşımının kavramsal temeli ve uygulama pratiklerine dair bilgilendirici çalışmalar düzenlemektedir.

• Genel Kitle Birimi

Toplumda mizaç hakkında farkındalık oluşturmak adına duyuru ve bildiriler hazırlamakta, etkinlikler düzenlemektedir.GELİŞTİRMEYE DAİR ÇALIŞMA BİRİMLERİ

• Eğitim Geliştirme Birimi

Dokuz Tip Mizaç Modeli bakış açısından; diğer çalışma birimleriyle işbirliği içinde ihtiyaca yönelik olarak çeşitli konu başlıkları altında eğitim içerikleri üretmekte ve hazırlanan eğitimlerin sunumlarını gerçekleştirmektedir.

• Akademik Yayın Birimi

Dokuz Tip Mizaç Modeli bakış açısından; başta psikiyatri, psikoloji, insan kaynakları ve eğitim olmak üzere çeşitli disiplinler kapsamında bilimsel çalışmalar gerçekleştirmektedir

• Tıbbi bilimler birimi

Dokuz Tip Mizaç Modeli ile tıbbi danışmanlık arasındaki ilişki ve bağları ortaya koyacak akademik makaleler üretmekte, uygulama pratikleri geliştirmekte ve bu çalışmaları yaygınlaştırmaktadır.