Biz Kimiz?

Biz, kadim öğretilerin mihenk taşı olan “Kendini Tanıma ve Bilme” kavramlarından yola çıkan;

insanı "bedensel" "psişik" ve "ruhsal" yönleri ile somatopsikospritüel

"bir bütün" olarak anlamaya çalışan, insana asli varlığını anlatan bir çatı modelin geçici emanetçileriyiz.