Dokuz Tip Mizaç Modeli Derneği

Biz Kimiz?

Biz, kadim öğretilerin mihenk taşı olan “Kendini Tanıma ve Bilme” kavramlarından yola çıkan, insanı "bedensel" "psişik" ve "ruhsal" yönleri ile somatopsikospritüel "bir bütün" olarak anlamaya çalışan, insana asli varlığını anlatan bir çatı modelin geçici emanetçileriyiz.Kuruluş Amacımız

Dokuz Tip Mizaç Modeli , ontolojik, epistemolojik, kuramsal ve metodolojik kavram ve uygulamaları ile özgün ve bütüncül bir ÇATI modeldir. Derneğimiz, bu modeli geliştirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla bir araya gelen; Psikiyatr, Eğitimci, Nörolog, Psikolog ve Danışmanlar tarafından kurulmuştur

Dokuz Tip Mizaç Modeli Derneğimizden Haberler...

Dokuz Tip Mizaç Modeli Derneği, eğitim, psikoloji ve insan kaynakları alanında uygulamaya dönük projeler hazırlayan bir kurumdur.